Virtual Qarabağ elektron kitabxana

Virtual Qarabağ elektron kitabxanasına xoş gəlmişsiniz!

Bizim top kateqoriyalar

Burada kateqoriyalar üzrə ən çox oxunan kitablar öz əksini tapır

 • Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Oxumaq
  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Oxumaq
  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Oxumaq
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Oxumaq
 • Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Oxumaq
  Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  Oxumaq
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  Oxumaq
  1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  Oxumaq
 • 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Oxumaq
  ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  Oxumaq
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Oxumaq

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Oxumaq
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Oxumaq
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Oxumaq
 • Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Oxumaq
  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Oxumaq
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Oxumaq
  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Oxumaq
 • Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Oxumaq
  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Oxumaq
 • Армянское досье

  Армянское досье

  Oxumaq

  "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Oxumaq
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Oxumaq
  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Oxumaq
 • Qarabağnamələr: II kitab

  Qarabağnamələr: II kitab

  Oxumaq
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Oxumaq
  Nadir şah

  Nadir şah

  Oxumaq
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Oxumaq
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  Oxumaq

  "Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

  Oxumaq
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Oxumaq
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Oxumaq
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Oxumaq
 • Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Oxumaq
 • Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Oxumaq
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Oxumaq
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Oxumaq
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Oxumaq
  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Oxumaq
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Oxumaq
 • Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Oxumaq
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Oxumaq
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Oxumaq
  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Oxumaq
 • Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Oxumaq
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Oxumaq
 • Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Oxumaq
  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Oxumaq
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  Oxumaq
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Oxumaq
 • Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Oxumaq
  The Forgotten Genocide

  The Forgotten Genocide

  Oxumaq
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Oxumaq
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Oxumaq
 • Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Oxumaq
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Oxumaq

Kitabxananın seçimi

Tövsiyə olunan kitablar

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Kitabxanamıza abunə olun

E-kitabxanaya daxil olan yeni kitablardan xəbərdar olmanız üçün e-poçtunuz ilə abunə olun


"Virtual Qarabağ" İKT Mərkəzi

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Zahid Xəlilov küçəsi, 26

+99412 505 57 90