Virtual Qarabağ elektron kitabxana

Virtual Qarabağ elektron kitabxanasına xoş gəlmişsiniz!

Bizim top kateqoriyalar

Burada kateqoriyalar üzrə ən çox oxunan kitablar öz əksini tapır

 • Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Oxumaq
  Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  Oxumaq
  Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Oxumaq
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Oxumaq
 • Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Oxumaq
  ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  Oxumaq
  1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  Oxumaq
  1918-ci il qırğınları

  1918-ci il qırğınları

  Oxumaq
 • 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Oxumaq
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  Oxumaq
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Oxumaq
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Oxumaq
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Oxumaq
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Oxumaq
 • Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Oxumaq

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Oxumaq
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Oxumaq
  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Oxumaq
 • Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Oxumaq
  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Oxumaq
 • Армянское досье

  Армянское досье

  Oxumaq

  "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Oxumaq
  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Oxumaq
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Oxumaq
 • Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Oxumaq
  Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Oxumaq
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Oxumaq
  Карабахская тетрадь

  Карабахская тетрадь

  Oxumaq
 • Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Oxumaq
  Nadir şah

  Nadir şah

  Oxumaq
 • Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Oxumaq
  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Oxumaq
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Oxumaq
 • Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Oxumaq
 • Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Oxumaq
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Oxumaq
 • Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Oxumaq
  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Oxumaq
  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Oxumaq
  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Oxumaq
 • Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Oxumaq
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Oxumaq
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Oxumaq
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Oxumaq
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Oxumaq
  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Oxumaq
 • Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Oxumaq
  Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Oxumaq
  Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Oxumaq
  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Oxumaq
 • Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Oxumaq
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Oxumaq
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Oxumaq
  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər

  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər

  Oxumaq
 • Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Oxumaq
  Тайны истории фальсификации

  Тайны истории фальсификации

  Oxumaq

Kitabxananın seçimi

Tövsiyə olunan kitablar

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Kitabxanamıza abunə olun

E-kitabxanaya daxil olan yeni kitablardan xəbərdar olmanız üçün e-poçtunuz ilə abunə olun


"Virtual Qarabağ" İKT Mərkəzi

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Zahid Xəlilov küçəsi, 26

+99412 505 57 90