Virtual Karabakh e-library

Welcome to the Virtual Karabakh e-library

Most popular categories

Go here for the most widely read books by category

 • Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  To read
  Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  To read
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  To read
  ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  To read
 • Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  To read
  1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  To read
  1918-ci il qırğınları

  1918-ci il qırğınları

  To read
  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  To read
 • İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  To read
  Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  To read
 • Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  To read
  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  To read
  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  To read
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  To read
 • "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  To read
  Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  To read
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  To read
  Azərbaycan incəsənəti

  Azərbaycan incəsənəti

  To read
 • Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  To read
  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  To read
 • "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  To read
  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  To read
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  To read
  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  To read
 • Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  To read
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  To read
  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  To read
  Армянское досье

  Армянское досье

  To read
 • Карабахская тетрадь

  Карабахская тетрадь

  To read
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  To read
 • Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  To read
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  To read
  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  To read
 • Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  To read
  Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  To read
 • Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  To read
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  To read
 • Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  To read
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  To read
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  To read
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  To read
 • Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  To read
  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  To read
  Azərbaycanın geosiyasəti

  Azərbaycanın geosiyasəti

  To read
  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  To read
 • Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  To read
  Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan

  Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan

  To read
 • Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  To read
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  To read
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  To read
  Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  To read
 • Тайны истории фальсификации

  Тайны истории фальсификации

  To read
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  To read
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  To read
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  To read
 • Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  To read
  Армянская трагедия 1915 года

  Армянская трагедия 1915 года

  To read

Library selection

Important books in the e-library

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Subscribe to the library

Subscribe to receive emailed information about new books added to the e-library


"Virtual Karabakh” ICT Centre

26, Zahid Khalilov Str.,

Baku, Azerbaijan

+99412 505 57 90