Virtual Karabakh e-library

Welcome to the Virtual Karabakh e-library

Most popular categories

Go here for the most widely read books by category

 • Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  To read
  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  To read
  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  To read
  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  To read
 • Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  To read
  Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  To read
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  To read
  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  To read
 • 1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  To read
  ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  To read
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  To read
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  To read

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  To read
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  To read
 • Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  To read
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  To read
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  To read
  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  To read
 • Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  To read
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  To read
 • Армянское досье

  Армянское досье

  To read

  "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  To read
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  To read
  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  To read
 • Qarabağnamələr: II kitab

  Qarabağnamələr: II kitab

  To read
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  To read
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  To read
  Nadir şah

  Nadir şah

  To read
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  To read
  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  To read
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  To read
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  To read
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  To read
 • Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  To read
 • Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  To read
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  To read
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  To read
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  To read
  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  To read
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  To read
 • Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  To read
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  To read
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  To read
  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  To read
 • Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  To read
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  To read
 • Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  To read
  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Nagorno Karabakh: la vera storia

  To read
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  To read
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  To read
 • The Forgotten Genocide

  The Forgotten Genocide

  To read
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  To read
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  To read
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  To read
 • Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  To read
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  To read

Library selection

Important books in the e-library

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Subscribe to the library

Subscribe to receive emailed information about new books added to the e-library


"Virtual Karabakh” ICT Centre

26, Zahid Khalilov Str.,

Baku, Azerbaijan

+99412 505 57 90