Virtual Karabakh e-library

Welcome to the Virtual Karabakh e-library

Most popular categories

Go here for the most widely read books by category

 • 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  To read
  Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле

  Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле

  To read
  Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  To read
  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  To read
 • Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  To read
  Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər

  Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər

  To read
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  To read
  Şirvanşahlar dövləti

  Şirvanşahlar dövləti

  To read
 • Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  To read
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  To read
 • "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  To read
  Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  To read
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  To read
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  To read
 • Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  To read
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  To read
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  To read
  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  To read
 • Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  To read
  Этнополитическая и культурная история Карабаха в свете армянских притязаний

  Этнополитическая и культурная история Карабаха в свете армянских притязаний

  To read
 • Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  To read
  Армянское досье

  Армянское досье

  To read
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  To read
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  To read
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  To read
  Nadir şah

  Nadir şah

  To read
  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  To read
  Qarabağnamələr: II kitab

  Qarabağnamələr: II kitab

  To read
 • "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  To read
  Qarabağnamələr: I kitab

  Qarabağnamələr: I kitab

  To read
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  To read
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  To read
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  To read
 • Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  To read
  Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  To read
 • Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  To read
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  To read
 • Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  To read
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  To read
  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  To read
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  To read
 • Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  To read
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  To read
  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  To read
  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  To read
 • Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  To read
  Erməni cinayətləri: sənədlər əsasında: I cild

  Erməni cinayətləri: sənədlər əsasında: I cild

  To read
 • Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  To read
  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  To read
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  To read
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  To read
 • Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  To read
  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd - qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd - qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

  To read
  Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində

  Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində

  To read
  Genosid... Ecocid: I kitab

  Genosid... Ecocid: I kitab

  To read
 • Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  To read
  Ходжалы: хроника геноцида

  Ходжалы: хроника геноцида

  To read

Library selection

Important books in the e-library

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Subscribe to the library

Subscribe to receive emailed information about new books added to the e-library


"Virtual Karabakh” ICT Centre

26, Zahid Khalilov Str.,

Baku, Azerbaijan

+99412 505 57 90