La bibliothèque numérique «Karabagh Virtuel»

Soyez le bienvenu à la bibliothèque numérique Karabagh Virtuel

Nos meilleures categories

Les livres les plus lus sur chaque catégorie y sont reflétés

 • Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Lire
  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Lire
  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Lire
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Lire
 • Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Lire
  Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  Lire
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  Lire
  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Lire
 • ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  Lire
  1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  Lire
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Lire
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Lire

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Lire
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Lire
 • Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Lire
  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Lire
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Lire
  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Lire
 • Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Lire
  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Lire
 • Армянское досье

  Армянское досье

  Lire

  "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Lire
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Lire
  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Lire
 • Qarabağnamələr: II kitab

  Qarabağnamələr: II kitab

  Lire
  Nadir şah

  Nadir şah

  Lire
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Lire
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Lire
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  Lire

  "Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

  Lire
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Lire
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Lire
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Lire
 • Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Lire
  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Lire
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Lire
  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Lire
 • Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Lire
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Lire
 • Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Lire
  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Lire
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Lire
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Lire
 • Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Lire
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Lire
  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Lire
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Lire
 • Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Lire
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Lire
 • Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Lire
  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Lire
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  Lire
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Lire
 • Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Lire
  The Forgotten Genocide

  The Forgotten Genocide

  Lire
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Lire
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Lire
 • Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Lire
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Lire

Choisir la bibliothèque

Des livres importants présents dans la bibliothèque numérique

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Abonnez-vous à notre bibliothèque

Abonnez-vous par e-mail pour rester au courant de nouveaux livres inclus dans la bibliothèque numérique


Le Centre des TIC «Karabagh virtuel»

26 rue Zahid Khalilov,

ville de Bakou, Azerbaïdjan

+99412 505 57 90