La bibliothèque numérique «Karabagh Virtuel»

Soyez le bienvenu à la bibliothèque numérique Karabagh Virtuel

Nos meilleures categories

Les livres les plus lus sur chaque catégorie y sont reflétés

 • Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  Lire
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Lire
  Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Lire
  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Lire
 • ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  Lire
  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Lire
  1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  Lire
  1918-ci il qırğınları

  1918-ci il qırğınları

  Lire
 • 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Lire
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  Lire
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Lire
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Lire
  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Lire

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Lire
 • Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Lire
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Lire
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Lire
  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Lire
 • Azərbaycan incəsənəti

  Azərbaycan incəsənəti

  Lire
  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Lire
 • "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Lire
  Армянское досье

  Армянское досье

  Lire
  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Lire
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Lire
 • Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Lire
  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Lire
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Lire
  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Lire
 • Карабахская тетрадь

  Карабахская тетрадь

  Lire
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Lire
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Lire
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Lire
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Lire
 • Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Lire
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Lire
  Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Lire
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Lire
 • Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Lire
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Lire
 • Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Lire
  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Lire
  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Lire
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Lire
 • Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Lire
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Lire
  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Lire
  Azərbaycanın geosiyasəti

  Azərbaycanın geosiyasəti

  Lire
 • Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Lire
  Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Lire
 • Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Lire
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Lire
  Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Lire
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Lire
 • Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Lire
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Lire
  Тайны истории фальсификации

  Тайны истории фальсификации

  Lire
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Lire
 • Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər

  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər

  Lire
  Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Lire

Choisir la bibliothèque

Des livres importants présents dans la bibliothèque numérique

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Abonnez-vous à notre bibliothèque

Abonnez-vous par e-mail pour rester au courant de nouveaux livres inclus dans la bibliothèque numérique


Le Centre des TIC «Karabagh virtuel»

26 rue Zahid Khalilov,

ville de Bakou, Azerbaïdjan

+99412 505 57 90