Электронная библиотека Виртуальный Карабах

Добро пожаловать в электронную библиотеку Виртуальный Карабах!

Наши топ категории

Топ самых популярных книг по категориям

 • "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Читать
  Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Читать
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Читать
  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Читать
 • Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Читать
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Читать
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Читать
  Azərbaycan incəsənəti

  Azərbaycan incəsənəti

  Читать
 • Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Читать
  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Читать
 • "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Читать
  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Читать
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Читать
  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Читать
 • Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Читать
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Читать
  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Читать
  Армянское досье

  Армянское досье

  Читать
 • Карабахская тетрадь

  Карабахская тетрадь

  Читать
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Читать
 • Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Читать
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Читать
  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Читать
 • Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Читать
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Читать
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Читать
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Читать
 • Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Читать
  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Читать
  Azərbaycanın geosiyasəti

  Azərbaycanın geosiyasəti

  Читать
  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Читать
 • Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Читать
  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Читать
 • Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Читать
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Читать
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Читать
  Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Читать
 • Тайны истории фальсификации

  Тайны истории фальсификации

  Читать
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Читать
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Читать
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Читать
 • Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Читать
  Армянская трагедия 1915 года

  Армянская трагедия 1915 года

  Читать

Выбор библиотеки

Мы рекомендуем

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Подпишитесь на нашу библиотеку

Подпишитесь на обновления электронной библиотеки по e-mail


Центр ИКТ «Виртуальный Карабах»

Азербайджан, город Баку,

ул. Захида Халилова, 26

+99412 505 57 90