Электронная библиотека Виртуальный Карабах

Добро пожаловать в электронную библиотеку Виртуальный Карабах!

Наши топ категории

Топ самых популярных книг по категориям

 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Читать

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Читать
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Читать
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Читать
 • Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Читать
  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Читать
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Читать
  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Читать
 • Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Səfəvilər dövründə kitabxana işi

  Читать
  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Читать
 • Армянское досье

  Армянское досье

  Читать

  "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Читать
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Читать
  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Читать
 • Qarabağnamələr: II kitab

  Qarabağnamələr: II kitab

  Читать
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Читать
  Nadir şah

  Nadir şah

  Читать
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Читать
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  Читать

  "Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

  Читать
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Читать
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Читать
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Читать
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Читать
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Читать
  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Читать
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Читать
 • Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Читать
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Читать
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Читать
  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Читать
 • Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Читать
  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Читать
 • Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Читать
  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Nagorno Karabakh: la vera storia

  Читать
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  Читать
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Читать
 • Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Читать
  The Forgotten Genocide

  The Forgotten Genocide

  Читать
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Читать
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Читать
 • Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Читать
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Читать

Выбор библиотеки

Мы рекомендуем

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Подпишитесь на нашу библиотеку

Подпишитесь на обновления электронной библиотеки по e-mail


Центр ИКТ «Виртуальный Карабах»

Азербайджан, город Баку,

ул. Захида Халилова, 26

+99412 505 57 90