Sanal Karabağ elektronik kütüphanesi

Sanal Karabağ elektronik kütüphanesine hoş geldiniz

Bizim top kategoriler

Kategorilere göre en çok okunan kitaplar

 • 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Oku
  Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле

  Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле

  Oku
  Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Oku
  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Oku
 • Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Oku
  Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər

  Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər

  Oku
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Oku
  Şirvanşahlar dövləti

  Şirvanşahlar dövləti

  Oku
 • Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Oku
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  Oku
 • "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Oku
  Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Oku
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Oku
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Oku
 • Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Oku
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Oku
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Oku
  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Oku
 • Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Oku
  Этнополитическая и культурная история Карабаха в свете армянских притязаний

  Этнополитическая и культурная история Карабаха в свете армянских притязаний

  Oku
 • Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Oku
  Армянское досье

  Армянское досье

  Oku
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Oku
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Oku
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  Oku
  Nadir şah

  Nadir şah

  Oku
  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

  Oku
  Qarabağnamələr: II kitab

  Qarabağnamələr: II kitab

  Oku
 • "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Oku
  Qarabağnamələr: I kitab

  Qarabağnamələr: I kitab

  Oku
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Oku
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Oku
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Oku
 • Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Oku
  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Oku
  Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Oku
  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Oku
 • Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Oku
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Oku
 • Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oku
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Oku
  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Oku
  Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Oku
 • Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Oku
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Oku
  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Oku
  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar

  Oku
 • Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Oku
  Erməni cinayətləri: sənədlər əsasında: I cild

  Erməni cinayətləri: sənədlər əsasında: I cild

  Oku
 • Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Oku
  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Oku
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  Oku
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Oku
 • Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Oku
  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd - qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd - qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

  Oku
  Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində

  Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində

  Oku
  Genosid... Ecocid: I kitab

  Genosid... Ecocid: I kitab

  Oku
 • Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Oku
  Ходжалы: хроника геноцида

  Ходжалы: хроника геноцида

  Oku

Kütüphanenin seçtikleri

Elektronik kütüphanedeki önemli kitaplar

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Oku
Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Oku
Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Oku
Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Oku
Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Oku
Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Oku

Kütüphaneye kaydol

E-kütüphaneye gelen yeni kitaplardan haberdar olmak için elektronik posta adresiyle kaydol


"Sanal Karabağ" BİT Merkezi

Zahid Halilov Küçesi Nu. 26,

Bakü, Azerbaycan

+99412 505 57 90