Sanal Karabağ elektronik kütüphanesi

Sanal Karabağ elektronik kütüphanesine hoş geldiniz

Bizim top kategoriler

Kategorilere göre en çok okunan kitaplar

 • Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  Oku
  Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Oku
  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Армения и Нагорный Карабах: формирование мифов

  Oku
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Oku
 • ОИК: Армения признана агрессором

  ОИК: Армения признана агрессором

  Oku
  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Черный январь. Баку-1990: документы и материалы

  Oku
  1905-ci il hadisəsi

  1905-ci il hadisəsi

  Oku
  1918-ci il qırğınları

  1918-ci il qırğınları

  Oku
 • 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Oku
  İrəvan xanlığı

  İrəvan xanlığı

  Oku
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Oku
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Oku
  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Oku

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Oku
 • Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Mədəni İrsi Hədəfə alan Azərbaycana Qarşı müharibə

  Oku
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Oku
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Oku
  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Azərbaycan xalq musiqiçiləri

  Oku
 • Azərbaycan incəsənəti

  Azərbaycan incəsənəti

  Oku
  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Oku
 • "История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании

  Oku
  Армянское досье

  Армянское досье

  Oku
  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Книга путешествий: Сейахатнаме: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана

  Oku
  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Oku
 • Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Описание переселения армян азербайджанских в пределы России

  Oku
  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов

  Oku
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Oku
  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Краткая история страны Албанской: 1702-1722

  Oku
 • Карабахская тетрадь

  Карабахская тетрадь

  Oku
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Oku
 • Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Oku
  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Oku
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Oku
 • Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Oku
  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Oku
  Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Oku
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Oku
 • Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Oku
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Oku
 • Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Oku
  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Oku
  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

  Oku
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Oku
 • Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Нагорно-карабахская проблема с позиций геополитики: аналитический ракурс

  Oku
  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики

  Oku
  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət

  Oku
  Azərbaycanın geosiyasəti

  Azərbaycanın geosiyasəti

  Oku
 • Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле

  Oku
  Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

  Oku
 • Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

  Oku
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Oku
  Растрелянное детство

  Растрелянное детство

  Oku
  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

  Oku
 • Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Oku
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Oku
  Тайны истории фальсификации

  Тайны истории фальсификации

  Oku
  Кровавый омут Карабаха

  Кровавый омут Карабаха

  Oku
 • Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər

  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər

  Oku
  Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.

  Oku

Kütüphanenin seçtikleri

Elektronik kütüphanedeki önemli kitaplar

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Oku
Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Oku
Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Oku
Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Oku
Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Oku
Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Oku

Kütüphaneye kaydol

E-kütüphaneye gelen yeni kitaplardan haberdar olmak için elektronik posta adresiyle kaydol


"Sanal Karabağ" BİT Merkezi

Zahid Halilov Küçesi Nu. 26,

Bakü, Azerbaycan

+99412 505 57 90