Virtual Qarabağ elektron kitabxana

Virtual Qarabağ elektron kitabxanasına xoş gəlmişsiniz!

Bizim top kateqoriyalar

Burada kateqoriyalar üzrə ən çox oxunan kitablar öz əksini tapır

 • Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər

  Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər

  Oxumaq
  Март 1918 г. Баку: Азербайджанские погромы в документах

  Март 1918 г. Баку: Азербайджанские погромы в документах

  Oxumaq
  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri

  Oxumaq
  Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле

  Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле

  Oxumaq
 • Şirvanşahlar dövləti

  Şirvanşahlar dövləti

  Oxumaq
  Последний удар Империи

  Последний удар Империи

  Oxumaq
  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il

  Oxumaq
  Şəki xanlığı

  Şəki xanlığı

  Oxumaq
 • Albaniya tarixi

  Albaniya tarixi

  Oxumaq
  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

  Oxumaq
 • Азербайджанский героический эпос

  Азербайджанский героический эпос

  Oxumaq
  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri

  Oxumaq
  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Azərbaycanşünaslığın əsasları

  Oxumaq

  "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası

  Oxumaq
 • Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана

  Oxumaq
  Этнополитическая и культурная история Карабаха в свете армянских притязаний

  Этнополитическая и культурная история Карабаха в свете армянских притязаний

  Oxumaq
  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər

  Oxumaq
  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Azərbaycan İncəsənəti IV-XVIII əsrlərdə

  Oxumaq
 • Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə

  Oxumaq
  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

  Oxumaq
 • Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах

  Oxumaq
  Армянское досье

  Армянское досье

  Oxumaq
  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Oxumaq
  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
 • Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Oxumaq
  A MYTH OF TERROR

  A MYTH OF TERROR

  Oxumaq
  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi

  Oxumaq
  Gülüstani-İrəm

  Gülüstani-İrəm

  Oxumaq
 • Qarabağnamələr: III kitab

  Qarabağnamələr: III kitab

  Oxumaq
  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Oxumaq
 • Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Azərbaycanda erməni terrorizmi və Türk-Müsəlman genosidi

  Oxumaq
  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi

  Oxumaq
  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Erməni-Azərbaycan Konfliktinin (1988-1999) xronologiyası

  Oxumaq
 • Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Azərbaycanın tarixi atlası (3)

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Azərbaycanın tarixi atlası (4)

  Oxumaq
  Azərbaycan tarixi atlası

  Azərbaycan tarixi atlası

  Oxumaq
  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Azərbaycan xanlıqlarının sərhədləri

  Oxumaq
 • Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Azərbaycanın tarixi atlası (2)

  Oxumaq
  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Azərbaycanın tarixi atlası (1)

  Oxumaq
 • Эриванская интеллигенция

  Эриванская интеллигенция

  Oxumaq
  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Oxumaq
  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

  Oxumaq
 • Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları

  Oxumaq
  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

  Oxumaq
  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

  Oxumaq
  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

  Oxumaq
 • Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект

  Oxumaq
  Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində

  Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində

  Oxumaq
 • The Genocide of Truth

  The Genocide of Truth

  Oxumaq
  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

  Oxumaq
  Армянский вандализм

  Армянский вандализм

  Oxumaq
  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
 • Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... : I kitab

  Oxumaq
 • Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

  Oxumaq
  Xocalı qırğını

  Xocalı qırğını

  Oxumaq

Kitabxananın seçimi

Tövsiyə olunan kitablar

Армянский вандализм

Армянский вандализм

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Правда о терроре: армянский терроризм - истоки и причины

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Хроника НКАО: февраль 1988 - февраль 1990

Xocalı qırğını

Xocalı qırğını

Yazıçı-jurnalist Nəsiman Yaqublunun “Xocalı qırğını” kitabı XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı hadisəsinə həsr olunub. Kitabda Xocalı faciəsində ölənlər, yandırılanlar, diri-diri başları kəsilənlər, dırnaqları qoparılıb işgəncə ilə öldürülənlər haqqında geniş məlumat verilib. Ermənilərin vəhşiliyi, türk qanına hərisliyi ağrılı bir dillə yazılıb. Kitabda həmçinin ayağı kəsilən, şikəst olan qadınlarımızın, cavanlarımızın, oğlu, qızı itkin düşmüş analarımızın faciəsi də təsvir edilib.

Albaniya tarixi

Albaniya tarixi

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi.

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Şuşa şəhər: Təbrizli məhəlləsi

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynamış Şuşa şəhərinin ilk məhəllələrindən biri olan Təbrizli məhəlləsindən və sakinlərinin yaşam yolundan bəhs edir. XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə Təbrizli məhəlləsində baş verən önəmli hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınaraq oxucuların önünə çıxarılıb. Kitabda arxiv materiallarından istifadə edilməklə Təbrizli məhəlləsinin demoqrafik mənzərəsi, məhəllə sakinlərinin şəcərəsi yaradılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Kitabxanamıza abunə olun

E-kitabxanaya daxil olan yeni kitablardan xəbərdar olmanız üçün e-poçtunuz ilə abunə olun


"Virtual Qarabağ" İKT Mərkəzi

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Zahid Xəlilov küçəsi, 26

+99412 505 57 90