MƏNBƏLƏR VƏ SƏNƏDLƏR

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

Ətraflı

"Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

Ətraflı

Qarabağnamələr: III kitab

Ətraflı

Qarabağnamələr: II kitab

Ətraflı

Сведения о народах Кавказа, 1404 г.: из сочинения "Книга познания мира"

Ətraflı

Nadir şah

Ətraflı

Qarabağnamələr: I kitab

Ətraflı

Nadir şah

Ətraflı

Нагорный Карабах: разум победит

Ətraflı

Карабаг-наме

Ətraflı

Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə: I cild

Ətraflı

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri

Ətraflı

12 3 4 5 6 7