123

Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti

Author : Ramiz Mehdiyev

Year of publication: 2008

Number of pages: 216

To read Download PDF version