123

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

Author : Nazim Məmmədov

Year of publication: 2010

Number of pages: 200

To read Download PDF version