SOURCES AND DOCUMENTS

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

more

"Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

more

Qarabağnamələr: III kitab

more

Qarabağnamələr: II kitab

more

Сведения о народах Кавказа, 1404 г.: из сочинения "Книга познания мира"

more

Nadir şah

more

Qarabağnamələr: I kitab

more

Nadir şah

more

Нагорный Карабах: разум победит

more

Карабаг-наме

more

Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə: I cild

more

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri

more

12 3 4 5 6 7