SOURCES ET DOCUMENTS

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

En détail

"Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

En détail

Qarabağnamələr: III kitab

En détail

Qarabağnamələr: II kitab

En détail

Сведения о народах Кавказа, 1404 г.: из сочинения "Книга познания мира"

En détail

Nadir şah

En détail

Qarabağnamələr: I kitab

En détail

Nadir şah

En détail

Нагорный Карабах: разум победит

En détail

Карабаг-наме

En détail

Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə: I cild

En détail

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri

En détail

12 3 4 5 6 7