ИСТОЧНИКИ И ДОКУМЕНТЫ

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

Подробно

"Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

Подробно

Qarabağnamələr: III kitab

Подробно

Qarabağnamələr: II kitab

Подробно

Сведения о народах Кавказа, 1404 г.: из сочинения "Книга познания мира"

Подробно

Qarabağnamələr: I kitab

Подробно

Нагорный Карабах: разум победит

Подробно

Карабаг-наме

Подробно

Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə: I cild

Подробно

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri

Подробно

12 3 4 5 6 7