PROJE HAKKINDA

Sanal Karabağ Elektronik Kütüphanesi Sanal Karabağ Bilgi-İletişim Teknolojileri Merkezi’nin bir projesidir. Sanal kütüphanede Karabağ’ın tarihine, kültürüne, Karabağ çatışmasının siyasi ve hukuki yönlerine dair farklı dillerde kitaplar, haritalar, makaleler, bültenler, dergiler, gazeteler elektronik formatta bir araya getirilmiştir. Elektronik kütüphane ileri arama sistemiyle donatılmıştır. Karabağ’la ilgilenen gençler, uzmanlar, araştırmacılar ve dileyen herkes kütüphaneden yararlanabilir. Sanal kütüphane Azerbaycan’ın ve Karabağ’ın gerçekliklerini dünya kamuoyuna ulaştırmada üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Elektronik kütüphane zaman zaman yenilenmektedir.