123

Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti

Yazar : Ramiz Mehdiyev

Yayın yılı : 2008

Sayfa sayısı : 216

Oku PDF indir