123

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX əsrin 20-90-cı illəri

Yazar : Nazim Məmmədov

Yayın yılı : 2010

Sayfa sayısı : 200

Oku PDF indir