KAYNAKLAR VE BELGELER

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri

Daha Fazla

"Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

Daha Fazla

Qarabağnamələr: III kitab

Daha Fazla

Qarabağnamələr: II kitab

Daha Fazla

Сведения о народах Кавказа, 1404 г.: из сочинения "Книга познания мира"

Daha Fazla

Nadir şah

Daha Fazla

Qarabağnamələr: I kitab

Daha Fazla

Nadir şah

Daha Fazla

Нагорный Карабах: разум победит

Daha Fazla

Карабаг-наме

Daha Fazla

Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə: I cild

Daha Fazla

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri

Daha Fazla

12 3 4 5 6 7